දිරිගන්වන්නන්....

22 November 2012

බලාපොරොත්තුව..බ්ලොග් පිටුවක්....
හි‍තේ තියෙන, එහෙන් මෙහෙන් දැනගන්න ලැබෙන, එදිනෙදා අත්විදින, අහන දකින, එකී මෙකී නොකී සුදුසු හැම දෙයක්ම බ්ලොග් කලාවට ආදරේ කරන සහෘදයන් එක්ක බෙදා හදා ගන්න මගේම කියල බ්ලොග් පිටුවක්.සමහරවිට බලාපොරොත්තුව ඉටුවෙයි.නැත්නම්.... කාලයට ඉඩදීලා බලාගෙන ඉන්නවා.......